banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free

Algemeen:
• Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
• Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis.
• Ouderen vanaf 70 jaar worden in juni nog niet uitgenodigd. De kleinste kinderen blijven thuis omdat er voor hen nog geen creche is.

Binnenkomst:
• U komt binnen aan de kant van de Hervomde kerk.
• Bij binnenkomst wordt u door een BHV-er vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan.
• Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok.
• Desinfecteer uw handen.
• De koster zorgt voor indeling zitplaatsen en houdt overzicht. Loop door volgens aanwijzing van de bevoegde BHV-er, en neem de u aangewezen plaats in.
• U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en/of de BHV-ers.

Verblijf:
• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
• Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Toiletbezoek bij voorkeur thuis!
• Er wordt niet gezongen in de kerk.

Vertrek:
• Na de dienst wacht u op instructies van de koster. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de BHV-er.
• Na het verlaten van de kerk vragen we u direct naar huis te gaan. Vermijd ontmoetingen in en om de kerk.

De kerkenraad

juni 2020