banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeenten Moerkapelle heeft een besluit genomen omtrent het beschikbaar stellen van ruimten binnen de kerk voor vergaderingen, bijeenkomsten of andere zaken. Hoezeer de kerkenraad iedere aanvraag – binnen de bandbreedte van haar beleid en overtuiging – wil honoreren, is dat gegeven de huidige omstandigheid niet mogelijk. Landelijke ontwikkelingen en afgekondigde maatregelen worden door de kerkenraad op de voet gevolgd. Als de situatie verbetert kan dat mogelijk leiden tot aanpassing van het protocol. De kerkenraad neemt in deze zijn verantwoordelijkheid. Doel van de kerkenraad is om zoveel als binnen zijn mogelijkheden ligt, kruisbesmetting van het Coronavirus binnen haar muren te voorkomen. Daartoe is het volgende besloten:

• Reserveringen worden uitsluitend gedaan bij de koster.

• Voor vergaderingen worden alleen de grote zaal en de kerkzaal gebruikt .

• Het maximaal aantal aanwezigen in de grote zaal is gesteld op 21 personen (uitgangspunt is 7 m2 per persoon). Er is een vaste standaard opstelling van 21 tafeltjes/zitplaatsen. Deze bij voorkeur niet veranderen of na afloop terugplaatsen in de oude opstelling.

• De organisator van de bespreking of anders is minimaal een kwartier voor aanvangstijd aanwezig en controleert of alles aanwezig en in orde is.

• Bij binnenkomst vraagt de organisator of de deelnemer gezondheidsklachten heeft of mogelijk zijn/haar huisgenoten. Voordat de zaal wordt betreden altijd eerst de handen ontsmetten.

• De organisator legt aan het begin de spelregels uit over het gebruik van de ruimte(n) en ziet toe dat de voorschriften nageleefd worden. Van begin tot eind.

• Er wordt uitsluitend koffie/thee verstrekt bij de keuken. Na afloop wordt alles keurig netjes opgeruimd. Afval in de afvalbak bij de keuken.

• Bij gebruik van een beschikbaar toilet is de Instructie “gebruik toilet” van toepassing. De instructie is duidelijk zichtbaar aangebracht op de deur van de toiletruimte.

• Er mag niet worden gezongen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zingen een verhoogde risicofactor is op verspreiding van het virus.

• De deelnemers bezoeken geen andere ruimtes, zoals kerkzaal of andere zalen.

De kerkenraad

september 2020