banner_kerk3.jpg
joomla responsive menu free

De kerkenraad heeft i.v.m. de coronamaatregelen de volgende protocollen vastgesteld.
Neemt u ze nauwkeurig door vóór u naar de kerk komt:

- Protocol erediensten                     - Protocol betreden kerk 
- Protocol vergaderingen - Protocol gebruik toiletruimte 
- Gebruik van de zalen Verkouden en naar de club? > beslisboom (update) 


Laatste update 4 juni

Corona-maatregelen
De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 6 juni in de erediensten 250 leden uit te nodigen. Dit is in lijn met de landelijke maatregelen.
Er zal nu nog één lege tussenbank zijn in plaats van twee (de afstand tussen twee bezette banken is dan precies 1,5 meter). Onder de galerij blijven er twee lege tussenbanken.
We willen u met nadruk het volgende vragen:
- Kom op tijd naar de kerk. Er is anders het risico dat de dienst niet op tijd kan beginnen.
- Houd in de banken 1,5 meter ruimte. Dit komt overeen met 3 zitplaatsen. Meer afstand houden tot elkaar is niet nodig.
- Er zal maximaal geventileerd worden, met alle ramen en deuren open. Er is dus een kans dat u het wat voelt tochten in de kerk.

Crèche voor de kinderen van 0-5 jaar
Er is besloten om de crèche weer op te starten, te beginnen op zondag 30 mei a.s. 
U kunt uw kind alleen brengen als u het vooraf hebt aangemeld!
> Klik op deze link voor meer info.

Introductie van de gemeente-app

Onze gemeente-app is live! Voor de jongere generatie om informatie te delen en te ontvangen, contacten te onderhouden en nieuwe op te bouwen. Maar vanzelfsprekend ook bedoeld voor de oudere generatie – voor contact met elkaar én met de jongeren van de gemeente.
> Klik op deze link voor meer info
> Kijk ook bij: de app in gebruik

 

 

Kerk app promotie poster A4 met QR Code                                                                    

Algemene richtlijnen in verband met corona
• Kom s.v.p. naar de kerk vanaf een half uur voor aanvang. Als er veel mensen op het laatste moment komen, krijgt u niet op tijd een plaats en moet de dienst later beginnen of wordt die daardoor erg verstoord. Dat willen we graag voorkomen. Moet u buiten even wachten, blijf dan ook verspreid staan op het plein. Dat geldt ook na de dienst!
• U kunt de kerk binnenkomen via de ingang aan de zijde van de Hervormde kerk en de ingang bij de keuken. Woont u aan de zijde van Beth-San of komt u met de auto, dan vragen we u om gebruik te maken van de entree bij de keuken.
• In het kerkgebouw draagt u een mondkapje en houdt u 1,5 m afstand.
• Bij het binnenkomen in de kerk wordt gevraagd of u gezondheidsklachten hebt en of u de protocollen hebt gelezen. U ontsmet hier ook uw handen. Als u zich niet in orde voelt, keel- of hoofdpijn hebt, blijf dan thuis.
• Neem uw jassen en paraplu's mee de kerk in. Dit voorkomt opstoppingen bij het verlaten van de kerk.
• U wordt naar een zitplaats gebracht. Schuif in uw bank door tot ca. 1,5 meter afstand van de ander.
• Ga thuis naar het toilet. Gebruik het toilet in de kerk alleen als dat echt nodig is!
• We vragen u om na de dienst nog even te gaan zitten. Op aanwijzing verlaat u de kerk via de achterkant, te beginnen met de achterste rij.

Uitnodigingssysteem voor de kerkdiensten
Helaas kan in deze tijd maar een gedeelte van de gemeente aanwezig zijn in de diensten. Voor toewijzing van zitplaatsen wordt gebruik gemaakt van Kerktijd.nl > Klik op deze link voor meer info.


Collectes
We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09
Voor de duidelijkheid geven we hieronder aan welke doelen van de extra collecten onder ‘kerk’ vallen en welke onder ‘diaconie’.
Kerk: Theologische school, Emerituskas, Zon-dagschool, Bijbelverspreiding, Dep. Israel,  Zending, Evangelisatie, kerkbode.
Diaconie: Bijzondere noden, DMZ, Helpende Handen, Inloophuis Het Kompas.


Video's voor jongeren
Naar de > pagina met video's voor de jongeren en de kinderen 


Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Diakonale Samenwerking Moerkapelle

Moerkapellenaren helpen elkaar

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad