banner_kerk4.jpg
joomla responsive menu free

• Bij openstelling van de kerk zijn de beschikbare toiletruimten schoon en laat hem na gebruik weer schoon achter.

• Kinderen onder de 12 jaar altijd onder begeleiding.

• Gebruik alcoholgel of alcoholvloeistof voor uw/jouw handen voor u/jij de toiletruimte betreedt. Bent u/jij de begeleider dan ook voor het kind.

• Wacht buiten de toiletruimte als deze bezet is.

• Zorg bij het passeren buiten de toiletruimte, dat er altijd minimaal 1,5 meter afstand is.

• Bij gebruik van het toilet gaat u/jij altijd zitten.

• Gebruik de reinigingsdoekjes niet voor persoonlijke hygiëne, dit kan namelijk irritatie veroorzaken.

• Na gebruik maakt u/jij altijd eerst de deurgreep schoon, daarna de wc-bril met de beschikbare reinigingsdoekjes.

• Gooi de gebruikte reinigingsdoekjes in de afvalbak in de toiletruimte.

• Was altijd uw/jouw handen met zeep voordat u/jij de toiletruimte verlaat.

• Loop rustig terug naar de kerkzaal en ga zitten op de aangewezen plaats.

Dank voor uw/jouw medewerking!
De kerkenraad

juni 2020