header-evangelisatie1.jpg

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft."

Johannes 3:16

Heel de bijbel getuigt ervan dat de ware vrede te vinden is bij de Heere Jezus. Hij alleen is de Zaligmaker van zondige mensen. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Als gemeente willen we de bijbel, Gods woord, doorgeven aan de mensen om ons heen. We doen dit tijdens en met behulp van verschillende activiteiten zoals:

  • Braderie
  • Oogstfeest
  • Gastendienst
  • Folderen onder Polen in ons dorp
  • Toerusting van de gemeente
  • Folderen tijdens Pasen en Kerst

Braderie moerkapelle Oogstfeest mensen evangelisatie oogstfees 

Wilt u meer weten, neem contact op met Wouter den Hollander, Email