agenda_001.jpg

nieuwsflits
Beroepingswerk

Binnenkort

 • di 22 jan. (19:15 - 21:00)
  Jonge Vrouwen groep
 • ma 11 feb. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • do 21 mrt. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • za 30 mrt. (19:00 - 20:30)
  Zendingsavond met Fam. van Bockhoven uit Albanië
 • di 23 apr. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • do 16 mei. (18:00 - 21:00)
  Jonge Vrouwen groep
 • zo 19 mei. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • Vragen m.b.t. eredienst.

  Vragen bij de preek van zondagmorgen 6 januari

  1. Waarom staat er in de Bijbel, maar weinig over de jeugd van de Heere Jezus?
  2. Kun je iets vertellen over de schooltijd van de Heere Jezus?
  3. Wat was het beroep van de Heere Jezus?
      Hoe weten wij dat?
  4. Probeer onderstaande feesten in te vullen:           
     • In de winter;  Feest van de T……………………….
     • In de lente;  P……………………
     • In april; P………………….
     • Zeven weken later; P…………………….
     • In oktober;  G……………………..
     • Twee weken later; L…………………………
  5. Waarom gaat de Heere Jezus, juist op Zijn twaalfde, mee naar de tempel in Jeruzalem?
  6. Jozef en Maria vonden Jezus pas na drie dagen zoeken.
      Waarom duurde dat zo lang?
  7. Wanneer zij Hem vinden zegt  Maria: “ Kind, waarom hebt Gij ons zo gedaan?” 
      Wat is het antwoord van de Heere Jezus?
  8. Maria moet in haar leven haar Kind gaan verliezen. Hier is het begin….
      Kun je dat uitleggen?
  9. “Mijn ik moet aan de kant, staat er in de preek. Dat is de les in het leven van iedere gelovige!
       Begrijp je de uitspraak van Johannes de Doper: “Hij moet wassen(groeien) en ik minder worden"?
  10. De Heere Jezus was op  aarde bezig in de dingen van Zijn Vader.
       Waar denken we dan in het bijzonder aan?
  11. Na Zijn hemelvaart is de Heere Jezus nog steeds bezig in de dingen van Zijn Vader. 
       Wat doet Hij nu dan?

  Vragen bij de preek van zondagmiddag 6 januari over Zondag 6.

  Thema: De Middelaar van God en mensen:
  1. De vereisten aan die Middelaar gesteld.
  2. De heerlijkheid van die Middelaar geopenbaard
  3. De kenbron van die Middelaar aangewezen.

  Vragen bij de preek:
  1. Wat betekent het woordje “evangelie”?
  2. Waarom moest de Heere Jezus echt mens zijn?
  3. Waarom moest de Heere Jezus ook echt God zijn?
  4. Ben je weleens bang dat de Heere Jezus jou niet kan zalig maken?
  5. Hoe werken wet en evangelie samen om een zondaar te behouden?
  6. Noem enkele ceremoniën uit het Oude Testament en leg uit hoe ze ons op Christus wijzen.
  7. De Heere Jezus is een volmaakte Zaligmaker.
      Waar zit jouw probleem waarvoor je Hem het hardste nodig hebt?

   

  Verklaring van enkele woorden:

  V/A16.
  - Vorderde = eiste.
  V/A17.
  - Den last = de zwaarte, het gewicht.
  - Verwerven = verkrijgen.
  - Wedergeven = opnieuw geven.
  V/A19. 
  - Patriarchen = aartsvaders, Abraham, Izak en Jacob.
  - Ceremonieën = voorgeschreven plechtigheden.

  Contact WebMaster