agenda_001.jpg

Jongeren Activiteiten Banner

Binnenkort

 • wo 19 juni. (19:45 - )
  Ledenvergadering
 • za 22 juni. (09:00 - 10:00)
  Doopzitting
 • za 29 juni. (14:00 - )
  Gemeentedag 2019
 • di 27 aug. (09:00 - 17:00)
  Seniorenreis 2019
 • vr 20 sept. (18:00 - 17:00)
  Vrouwengroep Fébe
 • wo 25 sept. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag Wycliffe dhr. Sikkema
 • vr 11 okt. (15:00 - 20:30)
  jaarlijkse verkoping door Tryfosa en Fébe
 • wo 30 okt. (14:30 - 16:15)
  Mevr. J. Kraal over Goudse Glazen
 • zo 17 nov. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • wo 27 nov. (14:30 - 16:15)
  de heer J.W.N. van Dooijeweert
 • Vragen m.b.t. eredienst.


  Vragen bij de preek van zondagmorgen 26 mei.


  1. Wanneer wij met David kunnen zeggen: "Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet" (Ps.13:5 berijmd), waar spreekt dit dan van?

  2. Noem eens een paar crisissituaties in de Bijbel of in uw/jouw persoonlijk leven.
  Dat maakt de Bijbel zo echt realistisch!

  3. Welke mensen in de Bijbel hebben veel geleden? Noem er eens 5?
  Wie heeft het meest geleden?

  4. Het komt tot een climax bij Jeremia in vers 21.
  "Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen".
  Wat bedoelt hij met het woordje "dit"?
  Lees vers 22 hierbij, om tot het antwoord te kunnen komen.

  5. Wat vindt Jeremia te midden van de ellende en pijn en het verdriet in zijn leven?

  6. God heeft het lijden niet uitgevonden.
  In welke hoofdstukken van het boek Genesis zie je geen lijden?

  7. Wat wordt er met "juk" bedoeld? 
  Noem het verschil tussen het juk van Jeremia en het juk uit Mattheus 11 vers 28.

  8. Weet je nog waarom een juk (moeite, ziekte, verdriet, rouw) in je jeugd goed voor je is?

  9. Zou vechten tegen kruiswegen zinvol kunnen zijn?

  10. Toch kan het nog twee kanten opgaan in je leven!
  Noem eens wat je daarvan  in de preek hebt onthouden.

  11. Hoe vormt God ons in het lijden?
  Welke voorbeelden werden gebruikt in de derde les?

  12. Jezus weet wat lijden is.
  Zou Hij ook vragen hebben gehad zoals jij en u?
  Weet je nog wat Jezus uitriep, vragende op het kruis van Golgotha?

  13. Er zijn veel dingen die wij een teleurstelling noemen, maar dat staat niet in het woordenboek van het geloof!
  Weet je nog wat het citaat van John Newton was?

  Contact WebMaster