agenda_001.jpg

Flyer kerstzangavond 2018 - Banner

Binnenkort

 • ma 17 dec. (18:15 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • vr 21 dec. (19:30 - )
  Kerstzangavond
 • za 22 dec. (17:30 - )
  Kerstmaaltijd jongeren
 • za 12 jan. (11:00 - )
  Doopzitting
 • di 22 jan. (19:15 - 21:00)
  Jonge Vrouwen groep
 • ma 11 feb. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • do 21 mrt. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • di 23 apr. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • do 16 mei. (18:00 - 21:00)
  Jonge Vrouwen groep
 • zo 19 mei. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • Vragen m.b.t. eredienst.


  In de dienst van zondagavond 16 december
  is Zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus aan de beurt.

  Het gaat over: De verlossingsweg
  1. De aangewezen verlossingsweg (vr./antw. 12)
  2. De afgewezen verlossingsweg  (vr./antw. 13, 14)
  3. De vereiste verlossingsweg   (vr./antw. 15)

  Gemeente, ik denk dat u allemaal weleens een keer een zonsopgang hebt gezien.
  U weet hoe dat gaat. Niet ineens, niet plotseling, meer langzamerhand.
  Vooral in de bergen is een zonsopgang schitterend.
  Als de nacht nog heerst in het donkere dal aan de ene kant,
  is de eerste morgenschemering aan de andere kant van de berg reeds begonnen.
  Nog even en de eerste stralen van de opkomende zon worden zichtbaar.

  Dit beeld moet u/jij eens vast houden als het gaat over zondag 5.
  Nog staat de zon niet helemaal in volle luister aan de middaghemel.
  Dat zien we pas in zondag 6, waar de Naam van onze Heere Jezus Christus voluit wordt genoemd.

  Enkele begrippen uitgelegd:
  God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede:
  Dus niet in het spoor van: ik voel, ik vind, ik ben van mening.
  Maar in de 1e plaats Gods wil, die zuiver en volmaakt is.

  Bij vr 14 : Een bloot schepsel- die uitdrukking betekent eenvoudig:
  Een gewoon schepsel (mens).

  Labadisten: Was vroeger een kerk van ds. Jean de Labadie.
  Een kerk van enkel ware gelovigen die een zuivere evangelie aanhangen.
  Dit zal op aarde nooit komen, er is altijd kaf onder het koren.

  Scholastisch: Dit is een combinatie van wijsbegeerte en godgeleerdheid die aan de hogescholen van de middeleeuwen onderwezen werd in hun onderwijsmethode.

  Vragen:
  1. Wat was het thema van de preek?
  2. Wanneer zoek je een middel om verlost te worden?
  3. Waarom kunnen wij niets verdienen?
  4. Noem eens een paar zelfverlossingen (verbeteringen).
  5. Hoe probeerde Luther verdiensten te verzamelen?
  6. Wat is een Borg?
  7. Noem een andere Naam voor Middelaar Gods en der mensen.
  8. Wat doet een Middelaar?
  9. Hoe is uw/jouw zoektocht?
  10. Zijn de eerste Lichtstralen van de weg ter ontkoming van de welverdiende straf
       al in uw/jouw hart opgegaan?

   

  Contact WebMaster