Afdrukken

Deze pagina uitprinten? klik op het driehoekje hiernaast:

Verwerking voor de kinderen (morgendienst van 13 september)

 
Vragen bij de preek van zondagavond 20 september over Zondag 33

Tegenstelling in de tweemens

1. Kun je de volgende woorden uitleggen: tweemens, oude mens, nieuwe mens?

2. Kun je vertellen hoe het ging met de oude en nieuwe mens van de volgende “twee-mensen”? Abram en Lot, Petrus

3. Wat is het verschil tussen de innerlijke strijd van een kind van God en het hinken op twee gedachten van een onbekeerd mens?

Afsterving van de oude mens

1. Wat is het verschil tussen “een hartelijk leedwezen” en spijt?

2. Waarom hebben Gods kinderen nog steeds berouw dat ze God vertoornd hebben door hun zonden? Hun zonden zijn toch vergeven?

3. Wat is er in het leven van kinderen van God in je omgeving zichtbaar van “het afsterven van de oude mens”?

Opstanding van de nieuwe mens

1. Wat is het verschil tussen de vreugde van antwoord 90 en “blij doen”?

2. Waar blijkt de echte dankbaarheid uit, volgens antwoord 90? Lees ook Johannes 14:15

3. Kan een onbekeerd mens goede werken doen? Lees zondag 24 en antwoord 91