Afdrukken

Vragen bij de preek van zondagmorgen 16 februari

De roepstem van Jezus
N.a.v. Johannes 7 vers 37 t/m 39

Vragen bij de preek van zondagmorgen 16 februari 2020:

1. Ken jij jongeren uit je omgeving die diep ongelukkig zijn en waarvan je weet dat ze wel eens zelfmoord hebben overwogen?
2. Hoe zou het komen dat juist onder jongeren het zelfmoordcijfer toeneemt?
3. Waar ben jij nu, op dit moment, in je leven naar op zoek? Of anders gezegd: Wat is jouw ‘houvast’ in je leven?
4. Past de Heere Jezus in jouw theorie/denkpatroon over wat bekering is?
5. Veel mensen, ook kerkmensen, vallen in een verslaving om hun ‘leegte’ op te vullen. Heb jij een verslaving en zou je dat durven te bespreken met ouders/vrienden?
6. De Heere Jezus roept ook jou als Hij zegt ‘Kom tot Mij’. Ben jij al tot Hem gekomen én nog belangrijker: Heb jij al gedronken?
7. Deze vraag is een meerkeuze vraag, kies het juiste antwoord.
     In Johannes 7 vers 37 staat: ‘Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.’ Hiermee worden
     bedoeld:
     A. Alleen de mensen die heel sterk hun zonden voelen.
     B. Alleen mensen die naar de kerk gaan.
     C. Alle mensen die nu leven in heel de wereld.
     D. Alle mensen die lid zijn van de Gereformeerde gemeenten.
8. Wie alleen is de oplossing voor al onze problemen?
9. Wat is het meest zekere teken van het ware geloof?
10. Merken mensen aan jou dat je God liefhebt?