kerk_002.jpg

Binnenkort

 • zo 27 aug. (15:00 - 16:00)
  Begin Zondagsschool
 • di 05 sept. (19:45 - )
  Ledenvergadering kerkorgel
 • za 09 sept. (19:00 - 20:00)
  Openingsavond van het winterwerk
 • vr 15 sept. (20:30 - )
  Start belijdeniscatechisatie
 • zo 17 sept. - zo 17 sept.
  Diensten H. Avondmaal 2017
 • za 23 sept. (19:00 - )
  Gemeenteavond Kees en Elsbeth Janse
 • vr 06 okt. (15:30 - 20:30)
  Jaarlijkse verkoping georganiseerd door de vrouwenvereniging.
 • wo 01 nov. (08:00 - 17:00)
  Dankdag
 • Catechisatie

  Begin van het nieuwe seizoen in 2016

  De catechisaties beginnen op maandag 3 oktober en woensdag 5 oktober. De "tussengroep" begint op vrijdag 14 oktober.

  Catechisatie

  Tijdens het catechisatieseizoen wordt  op maandag-, woensdag- en vrijdagavond aan de jeugd van de gemeente catechetisch onderwijs gegeven aan de hand van Gods Woord en de belijdenis.
  De catechisaties worden door ds. W. Harinck en verschillende ambtsdragers gegeven.

  De groepsindeling is naar leeftijd.
  Hieronder vind je de groepsindeling en de tijden.

  Jongens en meisjes die de basisschool hebben verlaten in:
  2016: groepen 1A en 1B
  2015: groep 2A, jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter A t/m L
           groep 2B, jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter M t/m Z
  2014: groepen 3A en 3B
  2013: groepen 4A en 4B
  2012: groep 5
  2011: groep 6A, jongensgroepje van vorig jaar
           groep 6B, rest van de groep, als vorig jaar
  2010: groep 7
  2006 of eerder: groep 8 (tussengroep)

  Op maandagavond hebben catechisatie:
  19.00 uur: de groepen 1A, 1B en 2B
  20.15 uur: de groepen 4A, 4B en 6A

  Op woensdagavond:
  19.00 uur: de groepen 2A, 3A en 3B
  20.15 uur: de groepen 5, 6B en 7

  Op vrijdagavond:
  19.15 uur: groep 8 (tussengroep)

  De groepen 1 t/m 4 worden op de eerste catechisatieavond gesplitst. Wanneer je echt niet kunt op de voor jou bestemde dag of tijd (door b.v. een curus of meerijden met anderen), is na overleg mogelijk om op een andere avond te komen.

  De catechiseermeesters brengen de ouders de volgende zaken onder de aandacht:
  1. Probeer verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen ons b.v. afvragen of een verjaardag echt een goede reden is om de catechisatie te verzuimen.
  2. Wanneer door ziekte of een andere dringende oorzaak uw kind de catechisatie niet kan bezoeken, geef dat dan, evt. via uw kind, aan de catechiseermeester door.
  3. Catechese is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van uw kant kunt u daar invulling aan geven, door naar het catechisatiewerk te vragen, te kijken of het huiswerk gemaakt is en/of te helpen bij het maken van het huiswerk. Vergeet u ook het gebed voor het catechisatiewerk niet?
  4. Wanneer u vragen heeft over de catechisaties of zou u een van de catechiseermeesters willen spreken, aarzelt u dan niet om contact op te nemen!

  Belijdeniscatechisatie
  Aan jongeren die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof wordt  belijdeniscatechisatie gegeven door ds. W. Harinck.
  Aanvang 20.30 uur.

  Naast de gewone catechisaties is het mogelijk de aangepaste catechisatie te volgen op zaterdagmorgen. Ouderling G. de Vos geeft deze catechisatie eenmaal in de twee weken. Deze catechisatie wordt gegeven onder de verantwoordelijkheid van de classis Gouda.

  Met jonge mensen die kort geleden getrouwd zijn of zich op het huwelijk voorbereiden wordt tijdens de huwelijkscatechisatie nagedacht over de betekenis en de inhoud van huwelijk.

  Voor informatie kunt u zich wenden tot oud. D. Bac, tel. 079 5933240.

  Contact WebMaster