kerk_004.jpg

FlyerGemeentedag2015

Jongeren Activiteiten Banner

Binnenkort

 • wo 19 juni. (19:45 - )
  Ledenvergadering
 • za 22 juni. (09:00 - 10:00)
  Doopzitting
 • za 29 juni. (14:00 - )
  Gemeentedag 2019
 • di 27 aug. (09:00 - 17:00)
  Seniorenreis 2019
 • vr 20 sept. (18:00 - 17:00)
  Vrouwengroep Fébe
 • wo 25 sept. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag Wycliffe dhr. Sikkema
 • vr 11 okt. (15:00 - 20:30)
  jaarlijkse verkoping door Tryfosa en Fébe
 • wo 30 okt. (14:30 - 16:15)
  Mevr. J. Kraal over Goudse Glazen
 • zo 17 nov. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • wo 27 nov. (14:30 - 16:15)
  de heer J.W.N. van Dooijeweert
 • Catechisatie

  Catechisaties seizoen 2018-2019

  De catechisaties beginnen in 2018 op maandag 1 oktober en woensdag 3 oktober. De "tussengroep" begint op vrijdag 5 oktober.

  Hieronder vind je de groepsindeling en de tijden.

  Jongens en meisjes die de basisschool hebben verlaten in:
  2018: groep 1A, jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter A t/m J
           groep 1B, jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter K t/m Z
  2017: groep 2
  2016: groepen 3A en 3B
  2015: groepen 4A en 4B
  2014: groepen 5A en 5B
  2013: groep 6A en 6B
  2012: groep 7
  2011: groep 8
  2010 of eerder: tussengroep

  Op maandagavond hebben catechisatie:
  19.00 uur: de groepen 1A, 2 en 5A
  20.15 uur: de groepen 4B en 6B

  Op woensdagavond:
  19.00 uur: de groepen 1B, 3A, 3B en 5B
  20.15 uur: de groepen 4A, 6A, 7 en 8

  Op vrijdagavond:
  19.15 uur: tussengroep
  20.30 uur: belijdeniscatechisatie

  Wanneer je echt niet kunt op de voor jou bestemde dag of tijd (door b.v. een curus of meerijden met anderen), is het na overleg mogelijk om op een andere avond te komen.

  De catechiseermeesters brengen de ouders de volgende zaken onder de aandacht:
  1. Probeer verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen ons b.v. afvragen of een verjaardag echt een goede reden is om de catechisatie te verzuimen.
  2. Wanneer door ziekte of een andere dringende oorzaak uw kind de catechisatie niet kan bezoeken, geef dat dan, evt. via uw kind, aan de catechiseermeester door.
  3. Catechese is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van uw kant kunt u daar invulling aan geven, door naar het catechisatiewerk te vragen, te kijken of het huiswerk gemaakt is en/of te helpen bij het maken van het huiswerk. Vergeet u ook het gebed voor het catechisatiewerk niet?
  4. Wanneer u vragen heeft over de catechisaties of zou u een van de catechiseermeesters willen spreken, aarzelt u dan niet om contact op te nemen!

  Naast de gewone catechisaties is het mogelijk de aangepaste catechisatie te volgen op zaterdagmorgen. Ouderling G. de Vos geeft deze catechisatie eenmaal in de twee weken. Deze catechisatie wordt gegeven onder de verantwoordelijkheid van de classis Gouda.

  Met jonge mensen die kort geleden getrouwd zijn of zich op het huwelijk voorbereiden wordt tijdens de huwelijkscatechisatie nagedacht over de betekenis en de inhoud van huwelijk.

  Voor informatie kunt u zich wenden tot oud. D. Bac, tel. 079 5933240.

  Contact WebMaster