banner_kerk1.jpg

Catechisaties seizoen 2023-2024

De catechisaties beginnen in 2023 op maandag 2 oktober en woensdag 4 oktober. De "tussengroep" begint op vrijdag 6 oktober.

Hieronder vind je de groepsindeling en de tijden.

Jongens en meisjes die de basisschool hebben verlaten in:
2023: groepen 1A en 1B
     Groep 1A: jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter A t/m J  
     Groep 1B: jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z
2022: groepen 2A en 2B 
2021: groepen 3A en 3B 
2020: groepen 4A en 4B
2019: groepen 5A en 5B
2018: groepen 6A en 6B 
2017: groep 7
2016: groep 8
2015: of eerder: tussengroep
Wanneer je echt niet kunt op de voor jou bestemde dag of tijd, door bijvoorbeeld een cursus of meerijden met anderen, is het (na overleg) mogelijk om op een andere avond te komen.

Op maandagavond hebben catechisatie:
19.00 uur: groepen 1A, 2A en 4A
20.15 uur: groepen 4B, 6A en 6B
20.15 uur: belijdeniscatechisatie
Op woensdagavond:
19.00 uur: groepen 1B, 2B, 3A en 5A
20.15 uur: groepen 3B, 5B, 7 en 8

Op vrijdagavond:
19.15 uur: tussengroep

Voor informatie kun je contact opnemen met oud. D. Bac, tel. 06 47770849.

Met jonge mensen die kort geleden getrouwd zijn of zich op het huwelijk voorbereiden wordt tijdens de huwelijkscatechisatie nagedacht over de betekenis en de inhoud van huwelijk.
Hierover kun je contact opnemen met diaken J.W. de Vos, 079 593 2663