banner_kerk5.jpg

Catechisaties seizoen 2019-2020

De catechisaties beginnen in 2019 op woensdag 2 oktober en maandag 7 oktober. De "tussengroep" begint op vrijdag 11 oktober.

Hieronder vind je de groepsindeling en de tijden.

Jongens en meisjes die de basisschool hebben verlaten in:
2019: groep 1A, jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter A t/m L (Lindhout)
         groep 1B, jongens en meisjes waarvan de achternaam begint met de letter M (Maaskant) t/m Z
2018: groepen 2A en 2B
2017: groepen 3A en 3B
2016: groepen 4A en 4B
2015: groepen 5A en 5B
2014: groepen 6A en 6B
2013: groep 7
2012: groep 8
2011 of eerder: tussengroep

Op maandagavond hebben catechisatie:
19.00 uur: de groepen 1A, 1B en 5A
20.15 uur: de groepen 4A, 4B en 6B

Op woensdagavond:
19.00 uur: de groepen 2A, 2B, 3 en 5B
20.15 uur: de groepen 6A, 7 en 8

Op vrijdagavond:
19.15 uur: tussengroep
20.30 uur: belijdeniscatechisatie

Wanneer je echt niet kunt op de voor jou bestemde dag of tijd (door b.v. een curus of meerijden met anderen), is het na overleg mogelijk om op een andere avond te komen.

De catechiseermeesters brengen de ouders de volgende zaken onder de aandacht:
1. Probeer verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen ons b.v. afvragen of een verjaardag echt een goede reden is om de catechisatie te verzuimen.
2. Wanneer door ziekte of een andere dringende oorzaak uw kind de catechisatie niet kan bezoeken, geef dat dan, evt. via uw kind, aan de catechiseermeester door.
3. Catechese is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van uw kant kunt u daar invulling aan geven, door naar het catechisatiewerk te vragen, te kijken of het huiswerk gemaakt is en/of te helpen bij het maken van het huiswerk. Vergeet u ook het gebed voor het catechisatiewerk niet?
4. Wanneer u vragen heeft over de catechisaties of zou u een van de catechiseermeesters willen spreken, aarzelt u dan niet om contact op te nemen!

Naast de gewone catechisaties is het mogelijk de aangepaste catechisatie te volgen op zaterdagmorgen. Ouderling G. de Vos geeft deze catechisatie eenmaal in de twee weken. Deze catechisatie wordt gegeven onder de verantwoordelijkheid van de classis Gouda.

Met jonge mensen die kort geleden getrouwd zijn of zich op het huwelijk voorbereiden wordt tijdens de huwelijkscatechisatie nagedacht over de betekenis en de inhoud van huwelijk.

Voor informatie kunt u zich wenden tot oud. D. Bac, tel. 079 5933240.