banner_kerk4.jpg


De collectes tijdens de erediensten kennen meestal twee rondgangen, bestemd voor Diaconie en Kerk.
Soms is er als extra collecte een derde rondgang; die is meestal bestemd voor de kerk.

Onze gemeente kent een systeem van collectebonnen, waarvan u op basis van vrijwilligheid gebruik kunt maken.
Een voordeel hierbij is, dat deze giften (vanwege de aantoonbaarheid ervan) aftrekbaar zijn van de belasting.

De bonnen zijn verkrijgbaar in de vorm van bonkaarten van 20 stuks. Er zijn de volgende bonkaarten:

G. 20 bonnen van € 0,50 = € 10,-
H. 20 bonnen van € 0,75 = € 15,-
J. 20 bonnen van € 1,00 = € 20,-
K. 20 bonnen van € 2,00 = € 40,-
L. 20 bonnen van € 5,00 = € 100,-

Bestelling is uitsluitend mogelijk door overschrijving op bankrekening NL44 RABO 0371 3199 19 
t.n.v. Ger. Gemeente inz. collectebonnen, onder vermelding van de letter en het aantal kaarten.

Voorbeeld: 2 x G = € 20,-
1 x H = € 15,-
1 x K = € 40,-

Totaal:

 € 75,-

De bonnen worden na ontvangst van uw overmaking in een gesloten enveloppe bij u thuisbezorgd of u per post toegezonden.