banner_kerk2.jpg

In de gemeentegids staat een uitgebreide richtlijn wat te doen bij een eventuele ontruiming.
Leest u deze goed door. De commissie veiligheid vergadert regelmatig en neemt eventuele aangegeven aandachtspunten door. Het is van groot belang dat het opgestelde calamiteitenplan actueel is en blijft. Hebt u vragen of opmerkingen stel ze gerust; ze zijn welkom.

Hier onder volgen wat aandachtspunten:

- De koster houdt controle tijdens de kerkdiensten over onze veiligheid. Hier heeft hij een aantal hulpmiddelen voor.
- Een brandalarminstallatie in het hele kerkgebouw. Is er een brandalarm dan wordt dit automatisch doorgegeven aan de meldkamer van de brandweer.
- Camera toezicht in alle hallen. Doet zich hier iets voor dan ziet de koster dit via een beeldscherm op de kostersplaats.
- Alle buitendeuren zijn tijdens een kerkdienst niet van buiten te openen, maar van binnen uit zijn ze altijd te openen. U kunt dus altijd direct het kerkgebouw verlaten.
- Er is een ploeg ontruimers, die bij een ontruiming de deuren voor u opent en u begeleidt bij het verlaten van het kerkgebouw. Volgt u hun aanwijzingen op, dan kan een ontruiming ordelijk en vooral snel plaatsvinden. Tevens zijn er tijdens een kerkdienst een aantal EHBO'ers aanwezig, die op aangeven van de koster, direct hulp kunnen bieden. Is het nodig dat er externe hulp gevraagd wordt, dan belt de koster 112. Doet u dit alstublieft niet zelf.
- Er wordt regelmatig geoefend met de EHBO'ers en / of de ontruimers. Dit om elkaar scherp te houden en eventuele onvolkomenheden te ontdekken.
- In het kerkgebouw zijn een aantal EHBO-koffers aanwezig. Deze zijn te vinden bij de bordjes met een groen kruis. Tevens is er in de hal, bij de keuken een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig, in te zetten bij een hartstilstand.
- Er zijn een aantal nooduitgangen in het kerkgebouw aanwezig. Wilt u hier rekening mee houden en deze niet blokkeren met fietsen, scooters, auto's, kinderwagens, stoelen etc. Helaas komt dit regelmatig voor. Let hierop en spreek elkaar aan als u ziet dat een nooduitgang geblokkeerd wordt.


De leden van de commissie veiligheid zijn:
D. Kaashoek (namens de kerkenraad)
R. Heijkamp, W. Freeke en J. Oudijk.