banner_kerk3.jpg

Geschiedenis Edskes-Flaes orgel

De historie van het kerkorgel begint in 1890. Het is oorspronkelijk gebouwd voor de Gereformeerde Funenkerk te Amsterdam door de firma Flaes die ook in de hoofdstad gevestigd was.

In 1975 is het instrument door Fonteijn Orgelbouw uitgebreid tot z'n huidige omvang en in Moerkapelle geplaatst; deze uitbreiding bestond vooral uit toevoeging van pedaalregisters. Aanpassing van de klank aan de kerkruimte vond hierbij nauwelijks plaats. 

orgelNadat met twee verbouwingen de kerkruimte drastisch vergroot werd en het volume van het orgel niet meer toereikend was, is besloten orgelmaker Gert Van Buuren opdracht te geven tot een algehele her-intonatie onder adviseurschap van dr. Hans van Nieuwkoop. Hierdoor is het oorspronke­lijke klankbeeld, zoals Flaes dat voor ogen heeft gehad, weer hersteld.

In 1996 werd de serie aanpassingen van het Moerkapelse Flaes-orgel voorlopig afgerond met het plaatsen van een Trompet 8’ met een grotere draagkracht.
 

Dispositie in 1996

Hoofdmanuaal

Prestant 8’
Quintadeen 8’
Octaaf 4’
Quint 3’
Octaaf 2’
Cornet D 4st.
Mixtuur 3-4 st.
Trompet 8’

Flaes 1890
fabriekspijpwerk
± 1920
Flaes 1890
Flaes 1890
Flaes 1890
Flaes 1890
fabriekspijpwerk
± 1920
Gieseke, occasion geplaatst in 1996

   

Bovenmanuaal

 

Prestant 4’
Holpijp 8’
Roerfluit 4’
Gemshoorn 2’
Dulciaan 8’    

fabriekspijpwerk ± 1920
Flaes 1890
Flaes 1890
fabriekspijpwerk
± 1920
fabriekspijpwerk
± 1975

   

Pedaal

 

Octaaf 4’
Subbas 16’
Roergedekt 8’
Fagot 16’

fabriekspijpwerk ± 1920
fabriekspijpwerk
± 1920
fabriekspijpwerk ± 1920
fabriekspijpwerk ± 1920

  

Al vrij snel werd duidelijk dat ook met de herintonatie en de nieuwe Trompet de gewenste draagkracht niet voldoende gerealiseerd was. Daarbij kwam dat  het orgel in de loop van de jaren steeds slechter functioneerde, zowel mechanisch als qua stemming van het pijpwerk. In 2016 werd de Orgelbouw Advies Commissie van de VOGG ingeschakeld om de technische staat te beoordelen en de mogelijke opties in kaart te brengen. Uit het rapport van de commissie werd duidelijk dat het restaureren van het orgel veel zou kosten en het probleem van de draagkracht niet op zou lossen. Daarom werd besloten om uit te zien naar een gebruikt orgel dat geschikt zou zijn voor de grootte van ons kerkgebouw en onze gemeente. Een gebruikt orgel van de gewenste grootte bleek echter niet makkelijk te vinden.

Na contacten met verschillende orgelbouwers te hebben gehad werd in 2018 overeenstemming bereikt met Edskes Orgelbau, gevestigd in Zwitserland. Deze orgelbouwer diende een voorstel in voor een grotendeels nieuw orgel, waarbij wel een behoorlijk deel van het pijpwerk van het bestaande orgel en het orgelfront hergebruikt werden. Het nieuwe orgel zou 25 stemmen tellen, verdeeld over een hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. Daarnaast zouden nog reserveringen voor vier extra registers aangebracht worden (dus wel het mechaniek aangebracht, maar nog niet de pijpen).  Het bestaande front kwam op een onderkast te staan, en de speeltafel zou naar de voorkant verplaatst worden. Dit voorstel viel binnen het budget, zodat het contract getekend kon worden.

Door extra giften konden de vier reserveringen direct gerealiseerd worden, daarnaast werd nog één extra stem aangebracht, zodat het totaal aantal stemmen op 30 komt. De dispositie is nu:

     
Hoofdwerk:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Quint 3'
Octaaf 2'
Cornet IV
Mixtuur IV
Cimbel II
Fagot 16'
Trompet 8' 
   
     
Bovenwerk:
Viola 8'
Holpijp 8'
Prestant 4'
Fluit 4'
Nasard 3'
Octaaf 2'
Woudfluit 2'
Sesquialter II
Ruispijp III
Dulciaan 8'
   
     

Pedaal:
Subbas 16'
Octaaf 8'
Gedekt 8'
Roerquint 6'
Octaaf 4'
Bazuin 16'
Trompet 8'

Koppel HW-BW
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-BW
Tremulant

   
     

 

Het orgel is in mei 2020 in gebruik genomen.