banner_kerk5.jpg

Bij een ernstig ziektegeval of een ziekenhuisopname en in geval van geboorte, overlijden, jubilea en andere gebeurtenissen wordt u vriendelijk verzocht om dit behalve aan de predikant ook te berichten aan de wijkouderling. Wanneer een dergelijke melding door afwezigheid van de de predikant niet mogelijk is, kan dat gedaan worden bij ouderling W. van Dam.

Wanneer er bij bijzondere gelegenheden kaarten worden verstuurd, wordt u vriendelijk verzocht ook een kaart aan de predikant en de scriba te sturen.

De zieken in het ziekenhuis worden – indien mogelijk- wekelijks bezocht.


Pastoraal werker

oud. W. van Dam