header-verenigingen1.jpg
Veel leden van de gemeente komen (als regel) eenmaal per maand, meestal in huiselijke kring, bij elkaar om een gedeelte uit Gods Woord te bespreken.

Contactpersoon voor deze bijbelkringen is oud. M. Paul.