header-verenigingen1.jpg

Doel
De Christelijke zangvereniging Asaf heeft ten doel te zingen tot eer van God en tot uitbreiding van Zijn evangelie door middel van het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Geschiedenis
Op 4 maart 1958 kwam men tot de oprichting van een zangvereniging van de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle. Er werd een start gemaakt met 29 leden. De naam werd 'Asaf'. 'Asaf' is in de Bijbel een bekende psalmdichter. Minder bekend zijn de namen van zijn kinderen. Asarela (later ons jeugdkoor) en Nethanja (later ons jongerenkoor), zonen van Asaf, worden in met name in de Bijbel genoemd (1 Kronieken 25:2).

Op 15 maart 2018 hebben we herdacht dat onze vereniging 60 jaar bestaat.

asaf_001 De Doelen Rotterdam.

Opnames

In het jaar 1967 is de eerste grammofoonplaat opgenomen: "Looft, looft den Heer gestadig".
In 1969 is (in samenwerking met andere gemengde koren, onder de naam Deo Juvante) een grammofoonplaat uitgebracht met als titel: "Eens was ik een vreemdeling".
In 1998 werd, samen met de koren Asarela en Nethanja de eerste CD-opname gemaakt. Deze CD werd opgenomen in de Hervormde kerk in Moerkapelle, onder de titel "Hij houdt getrouw Zijn Woord."

Waar zingen we zoal?

- Op koor- en samenzangavonden;
- Sinds 2004 zongen we regelmatig met een Canadese schoolkoor in de St. Jan te Gouda;
- Op de opening van het winterseizoen;
- Op hervormingsavonden;
- In bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
- Gezamelijke uitvoeringen met diverse koren waaronder ook het andere koor van Rien van der Werff (Eben-Haëzer van de Gereformeerde Gemeente te Scheveningen);
- Op de jaarlijkse Moerkapelse Kerstzangavond.

Asaf repeteert vanaf Sept. 2019 elke DONDERDAG-avond van 20.00 uur tot 21.45 uur.

Het koor telt ca. 50 enthousiaste leden.
Men kan lid van ons koor worden vanaf 16 jaar; er is geen maximum leeftijd.

Voor leden in de leeftijd 16 t/m 20 jaar bedraagt de contributie € 16,= per kwartaal (4x per jaar)
Contributie vanaf 21 jaar bedraagt € 33,= per kwartaal (4x per jaar)
Dirigent: Rien van der Werff
Organist: Erik van der Knijff
Voorzitter van alle koren: Dhr. J.W. Buitenhek
Secretaris: Dhr. J. de Vos
Penningmeester: Dhr. K. Faasse

U bent van harte welkom!