banner_zorg2.jpg

npv
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de zorg voor het leven.
Dat doet zij al meer dan 25 jaar met hart en ziel.
Deze ambitie maakt de NPV waar door (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging,
lotgenotencontact, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte
op landelijk en plaatselijk niveau.

De NPV gaat uit van Bijbelse waarden en normen.
Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase
of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn!

Ga naar de website van de NPV, afdeling Moerkapelle