Buddyprogramma

Waarom een buddyprogramma?

De kerkenraad heeft eind 2015, in navolging van enkele andere gemeenten en met advies van enkele jongerenorganisaties, besloten om een buddyprogramma op te gaan zetten. Het is van groot belang dat de gemeente een betrokken plaats heeft in het dagelijkse leven van onze kinderen en jonge mensen. Het buddyprogramma wil vanuit Bijbelse bewogenheid op een eenvoudige en hartelijke manier laten zien dat jongeren waardevol zijn voor de gemeente. De kerkenraad heeft enkele gemeenteleden gevraagd om dit project op te starten.

De naam: Eye4U!

Onder deze naam gaat het nieuwe buddyprogramma van start. Het buddyproject wordt opgezet met als doel dat jongeren ervaren dat ze gehoord en gezien worden. Vanuit Gods liefde in Jezus Christus willen we hen in bewogenheid laten weten dat ze waardevol zijn voor de gemeente.

De doelstelling van het buddyprogramma wordt ook gesymboliseerd in het logo:

Oog voor jou! Maar als je “Eye” uitspreekt klinkt het ook als “I”, “Ik”. Ik ben er als buddy voor jou. En met hoofdletters: ‘Ik, God, heb jou op het oog’. De pupil in het oog staat voor de jongere, de boog voor de gemeente die om de jongere heen staat.

Wanneer krijgen jongeren een buddy?

Het is de bedoeling dat jongeren uit groep 8 van de basisschool, in overleg met hun ouders, een buddy krijgen toegewezen.

Jaarlijks start er een nieuwe groep. Het buddyprogramma draait tot het 18e levensjaar. Daarna is het aan de buddy en de jongere of en hoe ze het contact verder vorm willen geven.

Wat is een buddy?

Een buddy is een betrokken en belijdend lid van de gemeente met een warm hart, bijzonder oog en luisterend oor voor jongeren. Hij of zij is iemand die extra naar een jongere omkijkt, iemand bij wie de jongere terecht kan voor bijvoorbeeld een praatje, een gezellige activiteit of een serieus gesprek. Een maatje vanuit de gemeente dat meedenkt en meeleeft met de jongere.

Moerkapelle22

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

 (Mattheüs 6:33)

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten