De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. 

Op de derde dag weer opgestaan van de doden.
Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vader. Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen.
Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven.

Moerkapelle22

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

 (Mattheüs 6:33)

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten