"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

Johannes 3:16

Missie

De missie van onze gemeente, net als die van iedere christelijke gemeente, vinden we in Mattheüs 28 vers 19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. Deze opdracht heeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen en daarmee aan heel de kerk gegeven. In de eerste plaats proberen we aan deze opdracht invulling te geven binnen de eigen gemeente, waar kinderen en nieuwelingen worden gedoopt en de gemeente van zondag tot zondag onderwijs krijgt uit de Bijbel. Daarnaast delen we de goede boodschap van Gods Woord graag met mensen om ons heen die niet gewend zijn om naar de kerk te komen. We doen dat in de vorm van evangelisatie (het bekendmaken van de boodschap dicht bij huis) en zending (het verkondigen verder weg in andere landen en gebieden van de wereld). Om betrokkenheid van de hele gemeente bij deze missie te bevorderen, zijn in de gemeente een evangelisatie- en een zendingscommissie actief die diverse activiteiten organiseren. 

Activiteiten

Heel de Bijbel getuigt ervan dat de ware vrede te vinden is bij de Heere Jezus. Hij alleen is de Zaligmaker van zondige mensen. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Als gemeente willen we de Bijbel, Gods woord, doorgeven aan de mensen om ons heen. We doen dit tijdens en met behulp van verschillende activiteiten zoals:

  • Braderie
  • Oogstfeest
  • Gastendienst
  • Folderen onder Polen in ons dorp
  • Toerusting van de gemeente
  • Folderen tijdens Pasen en Kerst

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten