Orde van dienst

Beschrijving kerkdienst

  • Hieronder vindt u de orde van dienst (liturgie), zoals die in onze kerkdienst gebruikelijk is als een predikant voorgaat.
  • De te zingen psalmen staan op de psalmborden in de kerk aangegeven. U kunt de tekst hiervan vinden in de beschikbare Psalmboekjes.
  • De schriftlezing kunt u in de Bijbel vinden. Voorin de Bijbel vindt u een inhoudsopgave van de Bijbelboeken.

1.

Inleidend orgelspel

2.

Stil gebed nadat kerkenraad en predikant zijn binnengekomen

3.

Votum en groet

De predikant legt de zegen van God op de gemeente en groet de gemeente in naam van God.

4.

Samenzang: Openingspsalm

5.

Lezing van de wet van God of de Geloofsbelijdenis

In de zondagmorgendienst is het gebruikelijk om de wet van de Tien Geboden te lezen. Deze wet heeft God ongeveer 3500 jaar geleden gegeven aan het volk Israël en daarmee aan de mensheid.
In de tweede dienst op zondag (en bij een huwelijksbevestiging) wordt de Geloofsbelijdenis gelezen. Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten waarin de Christelijke gemeente gelooft. De Geloofsbelijdenis is ontstaan in de vroeg-Christelijke kerk aan het begin van onze jaartelling. De beide teksten vindt u op de achterzijde van deze beschrijving

6.

Zingen als antwoord op de gelezen Tien Geboden of Geloofsbelijdenis

7.

Schriftlezing

Een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen door de dienstdoende ouderling.

8.

Gebed

De predikant bidt namens de gemeente tot God. Mogelijk worden speciale zorgen van gemeenteleden aan de Heere God voorgedragen. Verder wordt een zegen over de kerkdienst gevraagd.

9.

Samenzang: collectezang

Er worden enkele coupletten van een psalm gezongen, terwijl er wordt gecollecteerd. Doorgaans worden in onze gemeente twee of drie collecten gehouden tijdens deze samenzang.

10.

Preek

De predikant legt een gedeelte van het Woord van God uit in de prediking.

11.

Samenzang: tussenzang

De preek wordt afgewisseld met het zingen van een psalm.

12.

Dankgebed

Namens de gemeente dankt de predikant de Heere God voor de dienst.

13.

Mededelingen

14.

Samenzang: slotpsalm

15.

Zegen

De predikant legt de zegen van God op de gemeente.

16.

Uitleidend orgelspel

  • Wilt u hier eens over doorpraten? Neem dan gerust contact op met dhr. G. de Vos (pastoraal werker)
Moerkapelle22

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

 (Mattheüs 6:33)

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten