Online concert en klankdemonstraties nieuwe orgel

Door Dick den Engelsman zijn 5 professionele video-opnames gemaakt van ons nieuwe orgel.
Opname 1: "Freu dich sehr, O meine Seele" van George Böhm (dezelfde melodie als Ps. 42).
Opname 2: werken van Krebs voor orgel en trompet. De trompet wordt bespeeld door Andreas Boesch, bouwer van het orgel.
Opname 3: verschillende psalmbewerkingen.
Opname 4: Sonate nr. 6 (met de melodie van het Gebed des Heeren) van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Opname 5: een werk voor klarinet en orgel van Schumann, gespeeld door Klaas-Jan en Brenda van Heeringen.
Opname 6: diverse orgelwerken van J.S. Bach, gespeeld door Dick den Engelsman

Op 26 september 2020 gaven Sietze de Vries en Rien Donkersloot een online orgelconcert op ons kerkorgel. Ze speelden een werk van J.S. Bach en improvisaties over Psalm 8, Psalm 130 en 'Wat de toekomst brengen moge'.

De video-opnames hiervan vindt u achter deze > link.
En via deze > link geeft Sietze de Vries een uitleg over ons pijporgel.  

Een mooi artikel over "Het nieuwe orgel in Moerkapelle" in het blad Kerk & Muziek (aug.2020)

Geschiedenis Edskes-Flaes orgel

De historie van het kerkorgel begint in 1890. Onderzoek heeft uitgewezen dat het orgel formeel niet van Flaes is, maar volledig gebouwd is door zijn opvolger Steenkuyl. In literatuur staat dat Flaes de opdracht kreeg en Steenkuyl het afmaakte. Maar uit een bron in het kerkelijk archief van Geref. Amsterdam blijkt dat Steenkuyl in de zomer van 1890 de opdracht kreeg om het orgel voor de Funenkerk te bouwen; het werd in december 1890 in gebruik genomen. Het was qua dispositie en kas voor 100% gelijk aan het in 1868 gebouwde orgel voor Hazerswoude-Dorp (Steenkuyl kán toen al bij Flaes gewerkt hebben want hij was in 1869 al orgelmakersknecht)

Steenkuijl   Flaes

In 1975 is het instrument door Fonteijn Orgelbouw uitgebreid tot z'n huidige omvang en in Moerkapelle geplaatst; deze uitbreiding bestond vooral uit toevoeging van pedaalregisters. Aanpassing van de klank aan de kerkruimte vond hierbij nauwelijks plaats. 

Nadat met twee verbouwingen de kerkruimte drastisch vergroot werd en het volume van het orgel niet meer toereikend was, is besloten orgelmaker Gert Van Buuren opdracht te geven tot een algehele her-intonatie onder adviseurschap van dr. Hans van Nieuwkoop. Hierdoor is het oorspronke­lijke klankbeeld, zoals Flaes dat voor ogen heeft gehad, weer hersteld. 
In 1996 werd de serie aanpassingen van het Moerkapelse Flaes-orgel voorlopig afgerond met het plaatsen van een Trompet 8’ met een grotere draagkracht.

Foto van de Flaes 1975

P1010529 1 renamed 32379
P1010551 renamed 30373

Fotos van de Edskes-Flaes 2020

P1010561 renamed 27670

Al vrij snel werd duidelijk dat ook met de herintonatie en de nieuwe Trompet de gewenste draagkracht niet voldoende gerealiseerd was. Daarbij kwam dat  het orgel in de loop van de jaren steeds slechter functioneerde, zowel mechanisch als qua stemming van het pijpwerk. In 2016 werd de Orgelbouw Advies Commissie van de VOGG ingeschakeld om de technische staat te beoordelen en de mogelijke opties in kaart te brengen. Uit het rapport van de commissie werd duidelijk dat het restaureren van het orgel veel zou kosten en het probleem van de draagkracht niet op zou lossen. Daarom werd besloten om uit te zien naar een gebruikt orgel dat geschikt zou zijn voor de grootte van ons kerkgebouw en onze gemeente. Een gebruikt orgel van de gewenste grootte bleek echter niet makkelijk te vinden.

Na contacten met verschillende orgelbouwers te hebben gehad werd in 2018 overeenstemming bereikt met Edskes Orgelbau, gevestigd in Zwitserland. Deze orgelbouwer diende een voorstel in voor een grotendeels nieuw orgel, waarbij wel een behoorlijk deel van het pijpwerk van het bestaande orgel en het orgelfront hergebruikt zouden worden. Het nieuwe orgel zou 30 stemmen gaan tellen, inclusief 4 daarna toegevoegde stemmen, bekostigd uit giften van de gemeente. 
Het bestaande front kwam op een onderkast te staan, en de speeltafel werd naar de voorkant verplaatst . 
 
De dispositie is nu:

     
Hoofdwerk   Bovenwerk

Bourdon 16’ ** C - H hout, vanaf c° metaal
Fagot 16’ metaal
Prestant 8’ ** vanaf C in front
Holfluit 8’ ** C - H hout, vanaf c° metaal
Salicional 8’ C - H gecomb., vanaf c° metaal
Octaaf 4’ ** metaal
Spitsfluit 4’ metaal
Quint 3’ ** metaal
Octaaf 2’ ** metaal
Cornet IV disc. ** metaal
Mixtuur IV metaal
Cimbel II metaal
Trompet 8’ metalen bekers  

     

 

Holpijp 8’ ** C - H hout, vanaf c° metaal
Viola di Gamba 8’ C - H gekomb., vanaf c° metaal
Prestant 4’ metaal
Fluit 4’ ** metaal
Nasard 3’ metaal
Woudfluit 2’ ** metaal, C - H gedekt
Octaaf 2’ metaal
Sesquialter II metaal
Ruispijp III metaal
Dulciaan 8’ metalen bekers


 

Pedaal    

Subbas 16’ ** hout
Octaafbas 8’ metaal
Gedekt 8’ ** C - H hout, vanaf c° metaal
Roerquint 5 1/3’ metaal
Octaaf 4’ ** metaal
Bazuin 16’ C - H houten bekers, vanaf c° metaal
Trompet 8’ metalen bekers 

 

Manuaalkoppel HW + BW, als trekkoppel
Pedaalkoppel Ped. + HW
Pedaalkoppel Ped. + BW
Tremulant
 
Manuaalomvang C - f ’’’
Pedaalomvang C - f ’

 

** hergebruikt pijpwerk uit het Flaes-orgel 

Het orgel is in mei 2020 in gebruik genomen.