Pastoraat

Bij een ernstig ziektegeval of een ziekenhuisopname en in geval van geboorte, overlijden, jubilea en andere gebeurtenissen wordt u vriendelijk verzocht om dit behalve aan de predikant ook te berichten aan de wijkouderling. Wanneer een dergelijke melding door afwezigheid van de de predikant niet mogelijk is, kan dat gedaan worden bij ouderling W. van Dam.

Wanneer er bij bijzondere gelegenheden kaarten worden verstuurd, wordt u vriendelijk verzocht ook een kaart aan de predikant en de scriba te sturen.

De zieken in het ziekenhuis worden – indien mogelijk- wekelijks bezocht.

Pastoraal werker: 
ouderling W. van Dam

 MG 7266 PastoraalWerkers
Moerkapelle22

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

 (Mattheüs 6:33)

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten