Diaconaal beleidsplan

De diaconie is een Bijbelse instelling met als opdracht om, waar nodig, ondersteuning te bieden. Als we zien dat onze naaste gebrek lijdt is de opdracht van Christus om te helpen. Eerst in de kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten. Daartoe wordt elke zondag tijdens de kerkdienst gecollecteerd om de diaconie van middelen te voorzien. Deze vrijwillige gaven zijn nagenoeg de enige inkomstenbron.

Als de diaconie signalen ontvangt van financiële zorgen, blijken er vaak onderliggende problemen te zijn; zoals werkloosheid, ziekte of relatieproblemen. Een diaconaal bezoek blijft dan niet beperkt tot het toezeggen van financiële ondersteuning, maar wordt ook steun geboden uit het woord van God.

Onze naasten zijn niet alleen de leden van de kerkelijke gemeente. Daarom werken de drie kerken in Moerkapelle samen om ook in het dorp gezinnen te helpen. Zo kunnen buren of kennissen noodsituaties signaleren en wordt gekeken welke hulp nodig is. Jaarlijks wordt door de drie diaconieën een project gekozen om te ondersteunen. Zo mogelijk wordt in de drie kerken op dezelfde zondag hiervoor gecollecteerd. Dat zijn projecten waar behalve maatschappelijke hulp ook het evangelie aan de orde komt.

Voor veel maatschappelijke problemen ontbreekt de expertise bij de diakenen. Daarvoor zijn er bovengemeentelijke instanties die daarin gespecialiseerd zijn. Zoals o.a.  gehandicaptenzorg en psychosociale hulpverlening. Mede door de bijdragen van veel kerkelijke gemeenten kan dit werk doorgaan.

Ook de verre naaste wordt niet vergeten als het gaat om rampen zoals aardbevingen en overstromingen. Een plaatselijke diaconie heeft uiteraard geen lijnen naar zulke gebieden voor noodhulp. Landelijke hulpverleningsinstanties beschikken daar wel over. Deze ngo’s werken samen met plaatselijke christelijke partnerorganisaties in de betreffende landen. Op deze manier wordt ook hulp geboden in bijvoorbeeld moslimlanden. In de kerk worden hiervoor doelgerichte collectes gehouden.

Zo proberen wij als kerkelijke gemeente iets te laten zien van Christus’ bewogenheid met deze wereld. Dit werk kan niet zonder het gebed in de gemeente, want ook hiervoor is Gods zegen nodig.

Moerkapelle22

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

 (Mattheüs 6:33)

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten